مراقبت های بعد از بوتاکس

از مالش یا ماساژ نواحی بوتاکس شده اجتناب کنید. مالش یا ماساژ این نواحی می تواند سبب خارج شدن توکسین و بی اثری آن شود. دست ها و انگشتان را دور از محل بوتاکس نگهدارید تا عمل موثرتر واقع شود.

مراقبت های بعد از بوتاکس

بعد از عمل 4 ساعت صبر کنید، سپس فعالیت فیزیکی انجام و یا دراز بکشید. اینکار به تثبیت بوتاکس در نواحی مورد عمل کمک می کند.

مراقبت های بعد از بوتاکس

از نوشیدنی های الکلی بعد از بوتاکس استفاده نکنید.

مراقبت های بعد از بوتاکس

حداقل تا یک روز بعد از بوتاکس آرایش نکنید.

مراقبت های بعد از بوتاکس

از رقیق کننده های خون (مانند آسپرین و وارفارین) طبق تجویز پزشک استفاده کنید.