دستکش و روپوش آرایشگری را بپوشید. دستکش لاتکس از دست در مقابل رنگ محافظت می کند. قبل از ترکیب رنگ دستکش ها را بپوشید. همچنین می بایست بمنظور اجتناب از رنگی شدن لباس ها از روپوش استفاده نمایید.

نحوه ترکیب اکسیدان و رنگ مو

نسبت رنگ به اکسیدان را از روی بسته رنگ مشخص کنید. در اکثر موارد این نسبت برای اکسیدان 2 و برای رنگ 1 است. اگر در مورد این نسبت مطمئن نیستید حدس نزنید. چون اگر بنحو صحیحی این نسبت را رعایت نکنید رنگ مو آنچه که می خواهید نمی شود.

نحوه ترکیب اکسیدان و رنگ مو

اکسیدان و رنگ مو را با هم مخلوط کنید. مقدار صحیح رنگ مو و اکسیدان را با قاشق پلاستیکی در ظرف پلاستیکی مخلوط کنید. مطمئن شوید که رنگ و اکسیدان بخوبی ترکیب شده اند. بعد مخلوط را روی مو بکار ببرید. اگر می خواهید همه مو را رنگ کنید، می بایست همه سر را از نوک مو تا ریشه رنگ کنید. اگر می خواهید مو را هایلایت کنید، لازم است بخشی از مو را رنگ و با نوارهای فویلی بپیچید.