استفاده از ریمل: برای افزایش سریع طول مژه می توانید از ریمل و فر کننده مژه استفاده نمایید.  بدنبال ریملی با فرمول تقویت کننده باشید تا مژه ها را علاوه بر بلند کردن تقویت و آبرسانی نماید. استفاده از خط چشم سبب پرپشت نشان دادن مژه می شود. ریمل را هر چند ماه یکبار تعویض نمایید.  مطمئن شوید که هر مژه از ریشه تا نوک جدا ریمل شده اند.

بلند کردن مژه ها با استفاده از آرایش

استفاده از مژه مصنوعی: می توانید مژه مصنوعی را در سایت بهروزشاپ www.behroozshop.com خریداری نمایید. ابتدا اندازه مورد نظر مژه را محاسبه و با قیچی تنظیم نمایید. هنگام چسباندن مطمئن شوید که چسندگی کافی دارد تا در طول روز نیافتد. بمنظور اطمینان بیشتر در دو انتهای مژه از چسب مژه استفاده نمایید. برای قرار دادن مژه از پنس مخصوص استفاده نمایید. مژه ها را تا زمان خشک شدن ثابت نگهدارید.

بلند کردن مژه ها با استفاده از آرایش

زدن پودر بچه به مژه ها: پوششی از ریمل روی مژه ها زده و با پودر بچه آغشته نمایید. برای این کار می توانید از برس یا انگشت استفاده نمایید. مژه ها می بایست سفید شوند. پودر باقیمانده را اطراف چشم را با برس نرم بکشید. سپس پوشش دوم ریمل را روی پودر بچه بزنید و با برس اضافی آن را جمع کنید.

بلند کردن مژه ها با استفاده از آرایش

استفاده از سرم رشد مژه: این محصول مژه ها را ضخیم و بلند می کند. گاهی اوقات این سرم در فرمول ریمل وجود دارد. پس بدنبال ریمل هایی باشید که حاوی این مواد هستند. می بایست در هنگام استفاده از ریمل این سرم را استفاده نمایید.