دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU

ساختار دستگاه

دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMUدستور استفاده

روشن کردن : دکمه خاموش / روشن را فشار دهید.

دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU

در این حالت چراغ نشانگر آبی فلش می زند.

اتصال بلوتوث: بلوتوث موبایل را روشن و از طریق اپلیکیشن دستگاه به اینترنت متصل شوید. شماره آی دی دستگاه را وارد کنید و بعد از عادی شدن چراغ ابی اتصال بین اپلیکیشن و دستگاه تاتو را برقرار کنید.

دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU
دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU

عملکرد مورد نظر مانند خط چشم، تاتو ابرو، لب و … را انتخاب کنید.

دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU

شارژ دستگاه

کابل USB را متصل و دستگاه را با کامپیوتر یا شارژر شارژ نمایید. زمانیکه دستگاه شارژ شد چراغ سبز می شود.

دستورالعمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن مستور موبایلی | Mastor Bluetooth Wireless PMU