دستورالعمل نصب دستگاه

میکرومیست آلتراسونیک O3

 

کنترل پنل

میکرومیست آلتراسونیک O3

کلید تنظیم زمان: از این کلید برای تغییر زمان استفاده می شود. کلید سمت چپ با هر بار فشار زمان را 10 دقیقه و کلید سمت راست یک دقیقه تغییر می دهد.

کلید سطح رطوبت: برای تغییر مقدار رطوبت از این کلید استفاده می شود. با هر بار فشار سطح رطوبت یک سطح تغییر می کند (سطح 1 تا 4).

لامپ سطح رطوبت: در سطح تنظیمی 1 و 2 هیچ بخاری در یک دقیقه اول دیده نمی شود.

میکرومیست آلتراسونیک O3

کلید استارت / استپ: برای استارت و توقف هر حالت از این کلید استفاده می شود.

کلید خنک سازی: بعد از توقفات بخار می تواند از کلید خنک سازی استفاده نمود. بعد از روشن شدن لامپ خنک سازی روشن است.

نمایشگر پنل:

میکرومیست آلتراسونیک O3

کلید اهرم دما: از این کلید برای تغییر دمای بخار استفاده می شود. با هر بار فشردن کلید Temp سطح دما تغییر می کند. در سطح 0 حرارت دهنده خاموش است. سطح ها بین 0 تا 5 قابل دسترسی هستند.

لامپ سطح دما: دما در 6 سطح نشان داده می شود.

میکرومیست آلتراسونیک O3

دما بسته به نوع استفاده کمی تغییر دارد.

کلید O3: زمانیکه لامپ کلید روشن است، O3 روشن است.

کلید دستی / عملکرد 1 / عملکرد 2: هر کلید دارای حالت عملکردی است که سطح بخار، سطح دما و زمان را تنظیم می کند. با فشردن کلید مربوطه می توان آن حالت را انتخاب کرد.

میکرومیست آلتراسونیک O3

 

آماده سازی برای استفاده

 • درپوش مخزن آب را برداشته و آب بیافزایید.
 • درپوش را گذاشته و محکم کنید.
 • مطمئن شوید که آبگیر بسته است.
 • مخزن آب را در نگهدارنده وارد کنید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

بستن محافظ صورت به هود

 • شل کردن استرپ در دکمه محافظ صورت
 • اتصال محافظ صورت به داخل فرم هود
 • محکم کردن استراپ در بخش دکمه محافظ صورت

میکرومیست آلتراسونیک O3

نحوه استفاده

تنظیم یونیت اصلی

 • یونیت اصلی را در پشت مشتری تنظیم کنید: ارتفاع یونیت را تا رسیدن به گردن مشتری تنظیم نمایید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

 • در حالیکه وضعیت مشتری را بررسی می کنید می بایست پوشش بالا و هود پایین را باز نمایید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

تنظیم محافظ صورت

 • محافظ صورت را از داخل هود طوری تنظیم کنید که تا بالای پیشانی قرار گیرد.

میکرومیست آلتراسونیک O3

 • استراپ را از داخل هود محکم و محافظ صورت را تنظیم کنید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

بستن کاور بالا

بررسی کنید که فضای خالی بین محافظ صورت و سر مشتری وجود نداشته باشد و به آرامی پوشش بالا را ببیندید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

تنظیم حالت کاری

انتخاب حالت مورد استفاده از بین manual / treatment1 / treatment2

میکرومیست آلتراسونیک O3

 • تغییر تنظیم وضعیت با استفاده از کلیدهای Time، Temperature و Mist
 • فشار دادن کلید Start/Stop: عملکرد با توجه به وضعیت های تنظیم شده شروع می شود. زمانیکه آب داخل دستگاه سرد است تا بخار شدن زمان می برد. دما را تا هنگام گرم شدن تغییر ندهید.

تغییر وضعیت ها حین عملکرد

کلیدهای مربوطه را در پاسخ به تغییر فشار دهید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

توقف عملکرد: کلید start/stop را فشار دهید. لامپ های start/stop فلش می زنند.

تغییر وضعیت ها در حال توقف

میکرومیست آلتراسونیک O3

بعد از اینکه عملکرد بخار تکمیل شد

زمان تکمیل بخار  صدای آلام (2 تا) شنیده می شود و دوره زمانی پاکسازی (3 دقیقه) شروع می شود. نمایشگر C0، C1 و C2 را با فلش نشان می دهد. زمانیکه دوره پاکسازی تمام شد، صدای آلارم (5بار) شنیده می شود.

برداشتن محافظ صورت

 • کاور بالا را باز کنید.
 • دکمه سفت کننده را فشار و استراپ را شل کنید.
 • محافظ صورت را شل و از سر مشتری بردارید.
 • کاور بالا را بسته و بعد هود را بردارید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

آب جمع شده در مخزن تخلیه را دور بریزید و هود را آب بکشید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

آب داخل دستگاه را در پایان دور بریزید. مخزن آب را برداشته و آب آن را دور بریزید. سپس مخزن را بشویید.

میکرومیست آلتراسونیک O3

 

تعمیر و نگهداری

بخش داخلی هود براحتی کثیف می شود و می بایست بصورت منظم با دستمال تمیز شود.

میکرومیست آلتراسونیک O3

کدهای نمایشگر

میکرومیست آلتراسونیک O3