استفاده از اکسیدان برای رنگ کردن مو ضروری است. اکسیدان به باز شدن کوتیکول های مو کمک و درصد اکسیدان در هنگام رنگ کردن مو مشخص کننده تیرگی یا روشن کنندگی ظاهر مو است.

استفاده از اکسیدان 3% برای تغییر رنگ مو به اندازه یک سطح: اکسیدان 3% ضعیف ترین نوع اکسیدان در بازار بوده که حاوی فقط 3 درصد پروکسید هیدروژن است. این اکسیدان گزینه ای خوب برای کسانی است که خواهان کمی تیره تر شدن مویشان هستند. همچنین اکسیدان 3% برای افرادی با موهای نازک پیشنهاد می شود.

نحوه انتخاب اکسیدان برای رنگ مو

استفاده از اکسیدان 6% برای تغییر رنگ مو به اندازه 1 تا 2 سایه: این اکسیدان متداول ترین اکسیدان بوده که حاوی 6 درصد پروکسید هیدروژن است. همچنین این اکسیدان گزینه ای خوب برای شما است که خواهان پوشش موهای خاکستری هستید. اکسیدان 6% برای موهای ضخیم مناسب است طوریکه کوتیکول های مو را براحتی باز می کند.

نحوه انتخاب اکسیدان برای رنگ مو

استفاده از اکسیدان 9% برای تغییر رنگ مو به اندازه 3 تا 4 سایه: این اکسیدان حاوی 9 درصد پروکسیدهیدروژن بوده که برای تغییر مو به اندازه چند درجه مناسب است. این اکسیدان تقریبا قوی بوده و می بایست فقط روی موهای زبر یا ضخیم مورد استفاده قرار گیرد و به موهای نازک و کم پشت صدمه می زند.

نحوه انتخاب اکسیدان برای رنگ مو

اگر می خواهید به موهایتان صدمه نرسد از اکسیدان 12% استفاده نکنید. استفاده از اکسیدان 12% برای غیر حرفه ای ها پیشنهاد نمی شود، چون اگر بدرستی استفاده نشود، بعلت قوی بودن مو را خشک می کند. این اکسیدان می بایست توسط سالن دار اعمال و نباید در خانه استفاده شود.