همه دستگاه ها مقداری حرارت تولید می کنند. زمانیکه جریان الکتریسیته از سیم می گذرد باعث حرارت دستگاه تاتو می شود که مقدار آن به مقاومت سیم بستگی دارد. یکی از مواردی که حرارت را پایین نگه می دارد اینست که میدان مغناطیسی بصورت متوالی نیست و این چرخه باعث دفع بهتر حرارت می شود. می بایست از خرید دستگاه هایی که در تولید آن از قطعات ضعیف که باعث ایجاد حرارت زیادی می شود اجتناب نمود.

دستگاه هایی که بیش از حد داغ می شوند یک یا چند مشکل دارند. که در اینجا تیم مستر تاتو این مسائل را عیب یابی می کند. در تمامی سال هایی که اینجانب دستگاه های تاتو را تعمیر و سرویس می کردم موارد زیر را در مورد حرارت زیاد این دستگاه ها مشاهده نمودم.

پایه کوچک و جنس فلز مقاومت بیشتری را ایجاد و در نتیجه حرارت بیشتری را تولید می کند. فلز برنج دارای چگالی بیشتر بود و حرارت را در خود نگه می دارد. برای حل این موضوع پیشنهاد می شود از قاب با جنس آلومینیوم یا آهن استفاده نمایید.
دلیل افزایش حرارت دستگاه تاتو کویلی
اکثر افراد فکر می کنند که اگر دستگاه شان زیاد گرم می شود نیازمند کویل های بزرگتری هستند که این امر اشتباه است. کویل های با دور بیشتر میدان مغناطیسی قوی تری را ایجاد می کنند بنابراین ولتاژ بیشتری مصرف و سریعتر داغ می کنند.

دلیل افزایش حرارت دستگاه تاتو کویلی
زمانیکه سیم کویل بخوبی عایق نشده باشد و با قاب تماس داشته باشد منجر به افزایش حرارت کویل ها و داغ شدن قاب می شود.

دلیل افزایش حرارت دستگاه تاتو کویلی
دوباره تمامی قطعات سیم کشی کویل و خازن و اتصالات لحیم کاری شده می بایست با نوارچسب ، چسب و … عایق بندی شود.

دلیل افزایش حرارت دستگاه تاتو کویلی
میبایست کویل را از قاب جدا و تمامی سیم ها را بررسی و عایق بندی کرد. همانطور که در عکس بالا می بینید همه چیز درظاهر خوب است اما در تصویر سمت چپ روکش سیم مقداری فرسوده یا ذوب شده که سبب اتصالی به بدنه شده است.

دلیل افزایش حرارت دستگاه تاتو کویلی
مشکل دیگر ممکن است در خود کویل ها اتفاق بیافتد. تمامی سیم دارای روکش عایق بوده که ممکن است خراشیده و منجر به حرارت شود. در تصویر سمت راست مشکل برعکس است که انتهای سیم کویل که می بایست لحیم شود بخوبی روکش برداری نشده است و بخوبی اتصال برقرار نمی شود. همچنین نباید روکش سیم را با سوزاندن برداشت. با گذشت زمان حرارت ایجاد شده روکش سیم پیچ را سوزانده و عمر آن را کاهش می دهد.